ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG

He Thong Doi The Chiet Khau Tot Nhat Viet Nam! 

​​

► Xử Lý 1s - Không Nuốt Thẻ - Bảo Mật Thông Tin Api

Đổi Thẻ - Mua ThẻRút Tiền Tự Động 24/24

► Min Rút 10.000đ - Phí Rút 0₫

 THÔNG BÁO TELEGRAM TẠI ĐÂY

► Quý khách vui lòng đọc ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 12.5% 13% 12.9% 12.5% 12.5% 12.6% 14% 13% 13%
Đại Lý 12.3% 12.8% 12.5% 12.15% 12.3% 11.9% 13.8% 12.3% 12.3%
CEO 12.1% 12.6% 12.5% 12.1% 12.1% 12.2% 13.6% 12.6% 12.6%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6%
Đại Lý 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4%
CEO 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 17.1% 17.1% 17.1% 15.6% 15.1% 13.1% 13.1% 12.6%
Đại Lý 16.9% 16.9% 16.9% 15.4% 14.9% 12.9% 12.9% 12.4%
CEO 16.7% 16.7% 16.7% 15.2% 14.7% 12.7% 12.7% 12.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.8%
Đại Lý 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7%
CEO 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 11.4% 11.4% 15.5% 11.4% 11.4% 11.4% 15.5% 11.4% 11.4%
Đại Lý 11.3% 11.3% 15.4% 11.3% 11.3% 11.3% 15.4% 11.3% 11.3%
CEO 11.1% 11.1% 15.2% 11.1% 11.1% 11.1% 15.2% 11.1% 11.1%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.4% 14.9% 15.9% 15.9% 16.4%
Đại Lý 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.3% 14.8% 15.8% 15.8% 16.3%
CEO 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 13.9% 14.4% 15.4% 15.4% 15.9%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6%
Đại Lý 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4%
CEO 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 13.2% 13.2% 13.2%
Đại Lý 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.5% 12.5% 12.5%
CEO 11.9% 11.9% 11.9% 11.9% 11.9% 11.9% 11.9% 11.9% 12.2% 12.2% 12.2%
MUA THẺ CÀO, THẺ GAME GIÁ RẺ

- Mua thẻ thông báo Chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản Quý khách sau

- Kết nối API mua thẻ, toup game team, topup tiền điện thoại TẠI ĐÂY


ccc