ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG

He Thong Doi The Chiet Khau Tot Nhat Viet Nam! 

​​

► Xử Lý 1s - Không Nuốt Thẻ - Bảo Mật Thông Tin Api

Đổi Thẻ - Mua ThẻRút Tiền Tự Động 24/24

► Min Rút 10.000đ - Phí Rút 100₫

 THÔNG BÁO TELEGRAM TẠI ĐÂY

► Quý khách vui lòng đọc ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 19.1% 19.1% 18.9% 18.6% 18.6% 17.6% 17.9% 17.1% 17.1%
Đại Lý 19% 19% 18.8% 18.5% 18.5% 17.5% 17.8% 17% 17%
Đối tác 18.8% 18.8% 18.6% 18.3% 18.3% 17.3% 17.6% 16.9% 17%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Đại Lý 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4%
Đối tác 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 27.5% 27.5% 27.5% 27.5% 27% 25.6% 25.6% 25.6%
Đại Lý 27.5% 27.5% 27.5% 27.5% 27% 25.5% 25.6% 25.6%
Đối tác 27.2% 27.2% 27.2% 27.2% 26.7% 25.2% 25.2% 25.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 17%
Đại Lý 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9%
Đối tác 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 11.6% 11.6% 13% 11.6% 11.6% 11.6% 13% 11.6% 11.6%
Đại Lý 11.5% 11.5% 12.9% 11.5% 11.5% 11.5% 12.9% 11.5% 11.5%
Đối tác 11.3% 11.3% 12.7% 11.3% 11.3% 11.3% 12.7% 11.3% 11.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 17.2% 17.2% 17.2% 31.5%
Đại Lý 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 17.1% 17.1% 17.1% 31.4%
Đối tác 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 16.7% 16.7% 16.7% 31%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1%
Đại Lý 12.9% 12.9% 12.9% 12.9% 12.9%
Đối tác 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 12.6% 12.6% 12.6% 12.6% 12.6% 12.6% 12.6% 12.6% 13.2% 13.2% 13.2%
Đại Lý 12.3% 12.3% 12.3% 12.3% 12.3% 12.3% 12.3% 12.3% 12.5% 12.5% 12.5%
Đối tác 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.2% 12.2% 12.2%
MUA THẺ CÀO, THẺ GAME GIÁ RẺ

- Mua thẻ thông báo Chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản Quý khách sau

- Kết nối API mua thẻ, toup game team, topup tiền điện thoại TẠI ĐÂY


ccc