ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG
WEBTHE
BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ (8.800đ) 20.000đ (17.600đ) 30.000đ (26.400đ) 50.000đ (45.000đ) 100.000đ (90.000đ) 200.000đ (178.000đ) 300.000đ (267.000đ) 500.000đ (440.000đ) 1.000.000đ (880.000đ)
Thành viên12%12%12%10%10%11%11%12%12%
Đại lý11.8%11.8%11.8%9.8%9.8%10.8%10.8%11.8%11.8%
Nhóm 10.000đ (8.900đ) 20.000đ (17.800đ) 30.000đ (26.700đ) 50.000đ (44.500đ) 100.000đ (89.000đ) 200.000đ (178.000đ) 300.000đ (267.000đ) 500.000đ (442.500đ)
Thành viên11%11%11%11%11%11%11%11.5%
Đại lý10.8%10.8%10.8%10.8%10.8%10.8%10.8%11.3%
Nhóm 10.000đ (7.950đ) 20.000đ (15.900đ) 30.000đ (23.850đ) 50.000đ (39.750đ) 100.000đ (81.000đ) 200.000đ (162.000đ) 300.000đ (243.000đ) 500.000đ (402.500đ)
Thành viên20.5%20.5%20.5%20.5%19%19%19%19.5%
Đại lý19.8%19.8%19.8%19.8%18.3%18.3%18.3%18.8%
Nhóm 10.000đ (8.450đ) 20.000đ (16.900đ) 30.000đ (25.350đ) 50.000đ (42.250đ) 100.000đ (84.500đ) 200.000đ (169.000đ) 300.000đ (253.500đ) 500.000đ (420.000đ)
Thành viên15.5%15.5%15.5%15.5%15.5%15.5%15.5%16%
Đại lý14.8%14.8%14.8%14.8%14.8%14.8%14.8%15.3%
Nhóm 10.000đ (8.850đ) 20.000đ (17.700đ) 30.000đ (26.550đ) 50.000đ (44.250đ) 100.000đ (88.500đ) 200.000đ (177.000đ) 300.000đ (265.500đ) 500.000đ (440.000đ) 1.000.000đ (880.000đ)
Thành viên11.5%11.5%11.5%11.5%11.5%11.5%11.5%12%12%
Đại lý10.8%10.8%10.8%10.8%10.8%10.8%10.8%11.3%11.3%
Nhóm 10.000đ (8.080đ) 20.000đ (16.160đ) 30.000đ (-360đ) 50.000đ (40.400đ) 100.000đ (79.800đ) 200.000đ (159.600đ) 300.000đ (-3.600đ) 500.000đ (399.000đ) 1.000.000đ (798.000đ) 2.000.000đ (-24.000đ) 5.000.000đ (-60.000đ) 10.000.000đ (-120.000đ)
Thành viên19.2%19.2%101.2%19.2%20.2%20.2%101.2%20.2%20.2%101.2%101.2%101.2%
Đại lý18.5%18.5%100.5%18.5%19.5%19.5%100.5%19.5%19.5%100.5%100.5%100.5%
Nhóm 20.000đ (15.760đ) 50.000đ (39.400đ) 100.000đ (84.800đ) 200.000đ (169.600đ) 500.000đ (424.000đ)
Thành viên21.2%21.2%15.2%15.2%15.2%
Đại lý20.5%20.5%14.5%14.5%14.5%
Nhóm 10.000đ (8.680đ) 20.000đ (17.360đ) 50.000đ (43.400đ) 100.000đ (86.800đ) 200.000đ (173.600đ) 300.000đ (260.400đ) 500.000đ (434.000đ) 1.000.000đ (868.000đ) 2.000.000đ (1.736.000đ) 5.000.000đ (4.340.000đ) 10.000.000đ (8.680.000đ)
Thành viên13.2%13.2%13.2%13.2%13.2%13.2%13.2%13.2%13.2%13.2%13.2%
Đại lý13%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%
NẠP TOPUP & HÓA ĐƠN

Nạp trả trước, trả sau các nhà mạng di động Viettel, Vina, Mobi, Vnmobile chiết khấu từ 3-7%.

Lưu ý: Quý khách thanh toán bằng quỹ hoặc thanh toán qua các ngân hàng, nếu sau 15 phút không nhận được thanh toán thì đơn hàng sẽ tự động bị hủy.

Tin tức và sự kiện