Đổi thẻ cào

LƯU Ý:
► Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

►Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại!

► Chỉ Kết nối Api với các Shop game, shop dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật, phát hiện khóa tài khoản v.v

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11.5% 12.5% 13% 12.5% 12.5% 12.5% 12.7% 13.5% 14%
VIP 11.1% 12.1% 12.6% 12.1% 12.1% 12.1% 12.3% 13.1% 13.6%
Đối tác 10.7% 11.7% 12.2% 11.7% 11.7% 11.7% 11.9% 12.7% 13.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 13%
VIP 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 12.6%
Đối tác 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 12.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 18% 18% 18% 17.5% 15.8% 15% 14.5% 14%
VIP 17.6% 17.6% 17.6% 17.1% 15.4% 14.6% 14.1% 13.6%
Đối tác 17.2% 17.2% 17.2% 16.7% 15% 14.2% 13.7% 13.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
VIP 20.6% 20.6% 20.6% 20.6% 20.6% 20.6% 20.6% 20.6%
Đối tác 20.2% 20.2% 20.2% 20.2% 20.2% 20.2% 20.2% 20.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 10.7% 10.7% 19% 10.7% 10.7% 10.7% 19% 10.7% 10.7%
VIP 10.3% 10.3% 19% 10.3% 10.3% 10.3% 19% 10.3% 10.3%
Đối tác 9.9% 9.9% 19% 9.9% 9.9% 9.9% 19% 9.9% 9.9%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2%
VIP 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8%
Đối tác 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12.5% 12.5% 13.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
VIP 12.1% 12.1% 13.5% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1%
Đối tác 11.7% 11.7% 13.5% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 17% 17% 17%
VIP 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 16.6% 16.6% 16.6%
Đối tác 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 16.2% 16.2% 16.2%
Mua mã thẻ

- Các loại thẻ cào điện thoại, thẻ game trực tuyến, hỗ trợ thanh toán bằng ví. Sau khi thanh toán thành công, thẻ sẽ đc trả ngay lập tức trên website

- Mua thẻ thông báo Chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản Quý khách sau

NẠP TOPUP & HÓA ĐƠN

Nạp trả trước, trả sau các nhà mạng di động Viettel, Vina, Mobi, Vnmobile chiết khấu từ 3-7%.

Lưu ý: Quý khách thanh toán bằng quỹ hoặc thanh toán qua các ngân hàng, nếu sau 15 phút không nhận được thanh toán thì đơn hàng sẽ tự động bị hủy.