ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG

He Thong Doi The Chiet Khau Tot Nhat Viet Nam! 

​​

► Xử Lý 1s - Không Nuốt Thẻ - Bảo Mật Thông Tin Api

Đổi Thẻ - Mua ThẻRút Tiền Tự Động 24/24

► Min Rút 10.000đ - Phí Rút 0₫

 THÔNG BÁO TELEGRAM TẠI ĐÂY

► Quý khách vui lòng đọc ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 11.7% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.7% 14.5% 14.9%
Đại Lý 11.5% 14.3% 14.1% 14.15% 14.3% 13.8% 14.5% 13.8% 14.2%
CEO 11.3% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.3% 14.1% 14.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 13.4%
Đại Lý 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 13.2%
CEO 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 13%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 27.9% 27.9% 27.9% 26.9% 25.9% 24.9% 24.4% 24.4%
Đại Lý 27.7% 27.7% 27.7% 26.7% 25.7% 24.7% 24.2% 24.2%
CEO 27.5% 27.5% 27.5% 26.5% 25.5% 24.5% 24% 24%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.6%
Đại Lý 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
CEO 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 11.2% 11.2% 13% 11.2% 10.7% 10.7% 13% 10.7% 10.7%
Đại Lý 11.1% 11.1% 12.9% 11.1% 10.6% 10.6% 12.9% 10.6% 10.6%
CEO 10.9% 10.9% 12.7% 10.9% 10.4% 10.4% 12.7% 10.4% 10.4%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 14.7% 15.2% 16.2% 16.2% 16.2%
Đại Lý 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 14.6% 15.1% 16.1% 16.1% 16.1%
CEO 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.2% 14.7% 15.7% 15.7% 15.7%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4%
Đại Lý 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2%
CEO 11.9% 11.9% 11.9% 11.9% 11.9%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 13.2% 13.2% 13.2%
Đại Lý 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 12.5% 12.5% 12.5%
CEO 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 12.2% 12.2% 12.2%
MUA THẺ CÀO, THẺ GAME GIÁ RẺ

- Mua thẻ thông báo Chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản Quý khách sau

- Kết nối API mua thẻ, toup game team, topup tiền điện thoại TẠI ĐÂY


ccc